NHẬP MÔN SƠ CẤP

NHẬP MÔN SƠ CẤP

NHẬP MÔN

Mục tiêu của khóa học là giúp học viên có thể chào hỏi, giới thiệu bản thân, trò chuyện/hỏi đáp về những việc của bản thân cũng như những sự việc xung quanh mình

Khuyến khích những học viên dưới đây tham gia khóa học

Học viên lần đầu học tiếng Nhật. Học viên muốn thử nói một chút tiếng Nhật

SƠ CẤP

Mục tiêu của khóa học là giúp học viên có thể giải thích về văn hóa, phong tục của bản thân và của đất nước mình, đồng thời có thể giao tiếp hội thoại được với người khác

Khuyến khích những học viên dưới đây tham gia khóa học

Học viên đã có kinh nghiệm học tiếng Nhật, muốn tập trung luyện hội thoại, giao tiếp

LUYỆN KỸ NĂNG LÀM BÀI THI JLPT

LUYỆN KỸ NĂNG LÀM BÀI THI JLPT

Nhập môn: N5; Sơ cấp: N4; Sơ trung cấp: N5: Trung cấp: N2; Cao cấp: N1

Mục tiêu của khóa học là giúp học viên có thể tự tin tham gia kỳ thi JLPT thực tế, thông qua việc tập trung ôn luyện ngữ pháp, luyện tập giải các dạng bài xuất hiện trong bài thi JLPT.

Khuyến khích những học viên dưới đây tham gia khóa học

Học viên có mục tiêu thi đỗ kỳ thi JLPT

TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI

TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI

TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI

Mục tiêu của khóa học là giúp học viên nắm được cơ bản về tôn kính ngữ, phân biệt thành thạo mối quan hệ trong – ngoài và có thể giao tiếp tốt trong môi trường công việc, kinh doanh. Học viên sẽ được luyện tập dựa theo các tình huống có thể sẽ gặp phải trong công ty.

Khuyến khích những học viên dưới đây tham gia khóa học

Học viên mong muốn được làm việc tại Nhật Bản, học viên đã nhận dược quyết định sẽ làm việc tại Nhật Bản, hoặc học viên đang làm việc thực tế tại Nhật Bản.

PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI THI TIẾNG NHẬT VÀ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH

NGÀNH HỘ LÝ NGÀNH KHÁCH SẠN NGÀNH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

NGÀNH HỘ LÝ

Mục tiêu của khóa học là giúp học viên nắm được nội dung kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật và đánh giá kỹ năng nghề chuyên ngành hộ lý, trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về ngành hộ lý cũng như tiếng Nhật dùng trong ngành hộ lý, giúp học viên có thể vượt qua kỳ thi

Khuyến khích những học viên dưới đây tham gia khóa học

Học viên có nguyện vọng sang Nhật theo diện kỹ năng đặc định ngành hộ lý

NGÀNH KHÁCH SẠN

Mục tiêu của khóa học là giúp học viên hiểu nội dung và vượt qua kỳ thi kiểm tra tay nghề ngành khách sạn, hướng tới làm việc tại các khách sạn, nhà nghỉ tư nhân

Khuyến khích những học viên dưới đây tham gia khóa học

Học viên có nguyện vọng sang Nhật theo diện kỹ năng đặc định ngành khách sạn

NGÀNH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

Mục tiêu của khóa học là giúp học viên hiểu nội dung và vượt qua kỳ thi kiểm tra tay nghề ngành dịch vụ ăn uống

Khuyến khích những học viên dưới đây tham gia khóa học

Học viên có nguyện vọng sang Nhật theo diện kỹ năng đặc định ngành dịch vụ ăn uống

Kiến thức văn hóa xã hội Nhật Bản cần thiết cho cuộc sống

Kiến thức văn hóa xã hội Nhật Bản cần thiết cho cuộc sống

Kiến thức văn hóa xã hội Nhật Bản cần thiết cho cuộc sống

Mục tiêu của khóa học là giúp học viên ngay sau khi sang Nhật hoặc đang sinh sống tại Nhật, có thể thích nghi với cuộc sống và xã hội Nhật Bản mà không gặp phải trở ngại nào

Khuyến khích những học viên dưới đây tham gia khóa học

Học viên thuộc diện kỹ năng đặc định hoặc được cử sang công tác tại Nhật Bản, và gia đình của chính những học viên đó.

Phí nhập học
(※Học viên đang sinh sống tại Nhật Bản: thuế tiêu dùng 10%、
 Học viên đang sinh sống tại nước ngoài: không tính thuế tiêu dùng)

11,000Yên (Đã bao gồm thuế)

Học phí
(※Học viên đang sinh sống tại Nhật Bản: thuế tiêu dùng 10%、
 Học viên đang sinh sống tại nước ngoài: không tính thuế tiêu dùng)

(1) 45 phút/1 buổi học x 10 buổi: 44,000 Yên (Đã bao gồm thuế)

(2) 45 phút/1 buổi học x 20 buổi: 88,000 Yên (Đã bao gồm thuế)

Phương pháp đăng ký

Điện thoại hoặc email

Phương pháp thanh toán

Chỉ qua hình thức chuyển khoản ngân hàng